Cabecera Interior

• Kotte Ecenarro Hendaiako alkatea izango da presidente berria, eta Jose Antonio Santano Irungoa eta Txomin Sagarzazu Hondarribikoa izango dira lehen eta bigarren lehendakariordeak.

• Bidasoa bizirikek Partzuergoaren jarduera bere osotasunean kudeatzen jarraitzeko hitzarmena

CONSEJO 20 SEPT 2

Gaur goizean, Irungo Udaleko Osoko Bilkuren Aretoan, Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoaren Kontseilu Nagusiaren bilera izan da, eta 2021eko abenduaren 22ko bilkuraren akta irakurri eta onartu da.

Jarraian, Hendaiako Udalaren ordezkari aldaketaren berri eman da: Itziar Aizpuruk Laetitia Navarron ordezkatuko du Kontseilu Nagusian.

Jarraian, gaur arte Partzuergoko presidente izan denak, José Antonio Santano Irungo alkateak, azken hilabeteetan hartutako ebazpenen berri eman du. Ebazpen horien edukia prentsa-ohar honekin batera bidalitako agirian jasotzen da.

Ebazpenen berri eman ondoren, Partzuergoaren 2021eko aurrekontuen likidazio-txostena aurkeztu da.

Ekitaldiaren likidazioa eta 2021eko aurrekontuaren kontu orokorrak

Bestalde, gaur goizeko bileran Lehendakaritzaren 2021eko aurrekontua likidatzeko dekretuaren berri eman da. Dekretu horretan, halaber, ekitaldiko aurrekontuko kredituen gerakinak sartzea onartzen da, guztira 37.919,52 €-tan, espedientean agertzen den xehetasunaren arabera eta gastu orokorretarako diruzaintzako gerakin gisa.

Ondoren, Partzuergoaren 2021eko aurrekontuari buruzko Kontu Orokorrari buruzko espedientea ikusita eta Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak 2022ko uztailaren 26an egindako aldeko erabakia ikusita, 2021eko Kontu Orokorra baliozkotu da, Irungo Udalaren bidez modu bateratuan onartuko dena.

Azkenik, Zuzendaritza Komiteak Kontseilu Nagusiari jakinarazi dizkio bere eskumenen esparruan egindako jarduerak eta hartutako erabakiak. Orain arte egindako bileretan landutako gaiak dira, eta horien edukiak ere jaso dira ohar honekin batera aurkeztutako dokumentuan.

CONSEJO 20 SEPT 1

Bidasoa bizirik eta Partzuergoaren arteko kudeaketa-hitzarmen berria onartzea

Bidasoa bizirikekk Partzuergoaren jardueraren kudeaketa bere gain hartzeko hitzarmena onartu da, Partzuergoko organo erabakitzaileek hartutako erabakiak eta ebazpenak kudeatzeaz eta gauzatzeaz arduratuz, Partzuergoa dinamizatuz, proiektuak bultzatuz eta jarduteko irizpideak proposatuz.

2 proiektu berritarako kreditu gehigarriak onartzea

Era berean, kontseilu nagusiak turismoa sustatzeko eta informazioa emateko partidarako aurrekontuak aldatzea onartu du, 3 udalerrietako ondare historiko, kultural eta naturalari balioa ematen dioten baliabide turistikoak sustatzeko.

Horrela, kreditu gehigarrien espediente hau onartuta, bi proiektu berri finantzatuko dira. Alde batetik, badiako bideko seinaleak mantentzeko lanak (20.000 euro); eta bestetik, ikus-entzunezko edukiak hobetzea QR sarbidearekin (10.000 euro).

Azken hori "QR" kode bat inprimatu nahi da panel bakoitzeko, eta panel hori Badiako Bidea proiektuaren esparruan instalatuko da. Kode horri eduki dinamiko bat erantsiko zaio, inskribatutako testu iraunkorrari egokitua, denboraren poderioz alda daitekeena.

Partzuergoko lehendakaria eta lehendakariordeak izendatzea

Azkenik, Partzuergoaren estatutuetan ezartzen denez lehendakari karguak eta bi lehendakariordeenak txandaka beteko direla urtebetez, Partzuergoaren Kontseilu Nagusiari honako erabaki-proposamen hau helarazi zaio: Kotte Ecenarro, Hendaiako alkatea, José Antonio Santano, lehen lehendakariordea eta Txomin Sagarzazu, Hondarribiko alkatea, bigarren lehendakariordea, izendatzea Partzuergoko Kontseilu Nagusiko lehendakari.