Cabecera Interior

Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoaren Kontseilu Nagusia gaur goizean bildu da

·Bileran, 2020rako aurrekontuaren likidazioaren berri eman da, eta 2022rako Partzuergoaren Aurrekontu Orokorren proiektua baliozkotu da

·Proiektu horretan, Herritarren Partaidetzako partida berria sartu da

 

3 Alcaldes dic 2021

 

Irunen, 2021eko abenduaren 22an.- Gaur goizean Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoaren Kontseilu Nagusiak bilera egin du Irungo Udaletxeko Batzar Orokorreko Aretoan. Bilera hasteko, 2021eko martxoaren 10eko bilkuraren akta irakurri da.

Ondoren, Partzuergoko lehendakariak, Irungo alkateak, José Antonio Santanok, azken hilabeteetako ebazpenen berri eman du. Horien edukia prentsa-ohar honekin batera bidalitako dokumentuan irakur daiteke.

Ebazpenen berri eman ondoren, Mugaz Gaindiko Partzuergoaren 2022. urteko aurrekontu orokorren proiektua baliozkotu da. Hura Irungo Udalari jakinaraziko zaio.

Aurrekontuetako proiektuko partida nagusien artean, hauek dira aipagarrienak: garraio publikoaren eta mugikortasunaren sustapena (15.600 €); kulturaren sustapena (43.000 €); euskararen sustapena (20.600 €); kirolaren sustapena (40.000 €) eta turismoaren arloko informazioa eta sustapena (20.500 €).

Herritarren Partaidetzako partida berria

Aurten, gainera, beste aurrekontu-partida bat sartu da, Herritarren Partaidetzakoa (30.000 €).

Kontu-sail honen bidez, gai zehatzetan eskumenak dituzten mugaz gaindiko erakunde publiko, elkarte eta pribatuen arteko topaketa eta jardunaldiak antolatuko dira.

Helburua da kultura, gizarte esparrua, gizarteratzea, berdintasuna edo ingurumena bezalako gaiak jorratzea eta, inplikatutako erakunde guztien artean, atzemandako arazoak konpontzeko jarduketak abiaraztea.

Gainera, mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko ‘Hiruak bat’ laguntzen deialdia egingo da. Horren bidez, elkarteek eta erakundeek sustatutako proiektuak finantzatuko dira, hiru hiriak inplikatuko dituztenak turismoaren, kulturaren, mugikortasunaren, lurralde-integrazioaren eta gizartearen arloetan.

2020 ekitaldiko aurrekontuen likidazioaren berri ematea 

Bestalde, gaur goizeko bileran, Lehendakaritzak 2020rako aurrekontua likidatzeko emandako dekretuaren berri eman da. Dekretu hori ere onartu da, eta, horrekin batera, likidatzen den ekitaldiko aurrekontuko kreditu-gerakinak onartu dira, guztira 10.675,72 eurokoak, espedientean jasotako xehetasunen arabera, eta gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinarekin finantzatzen direnak.

Ondoren, Partzuergoaren 2020ko aurrekontuari buruzko Kontu Orokorrari buruzko espedientea ikusita eta Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak 2021eko azaroaren 16an egindako bileran aldeko erabakia ikusita, 2020. urteari dagokion Kontu Orokorra baliozkotu da. Irungo Udalaren bidez onartuko dira.

Azkenik, Zuzendaritza Batzordeak bere eskumenen esparruan hartutako jardueren eta erabakien berri eman dio Kontseilu Nagusiari. Horien edukiak ohar honekin batera emandako dokumentuan daude.

Beste erabaki batzuk

Halaber, berdintasunaren arloan eta euskararen sustapenean 2022an lan egitea adostu da.

Halaber, erabaki da Hendaiako Udalak egindako eskaerari erantzutea, Irungo eta Hondarribiko kirol-instalazioak, zehazki igerilekuak, Hendaiako erabiltzaileek erabil ditzaten, udalerri horietako igerileku berriak eraikitzeko lanak egiten diren bitartean. Zehazki, Hendaiako Udalak arlo horretan dituen beharrak aztertzea erabaki da. Azterketa hori Partzuergoko Kirol Taldean egingo da, eta Irungo eta Hondarribiko instalazioak erabiliz horiei nola erantzun ahal zaien aztertuko du.

Hartutako erabakien artean, nabarmentzekoa da, halaber, lan teknikoa jarri dela abian, udalen eta agintari eskudunen arteko koordinazioa hobetzeko aukerak aztertzeko, bai eta larrialdi-egoeretan informazioa trukatzeko eta herritarrak babesteko aukera ere, Bidasoa ibaiaren uholdeen egoerari dagokionez. Mahai horretan erabakitakoa arloko agintari eskudunei jakinaraziko zaie.